وصيت طولاني - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وصيت طولاني

سگي به خاتمي كه درراه مي رفت حمله كرد واوراگازگرفت وقتي خانم رابه بيمارستان بردند،معلوم شداين سگ هاربوده و خانم كه ديرببيمارستان رسيده ،درمدت كوتاهي خواهدمرد ...

وقتي ازجريان خبردار شد،قلم وكاغذي خواست وباناراحتي شروع به نوشتن كرد ...

امااين نوشتن مدت زيادي طول كشيد .

يكي ازاوپرسيد .

يعني وصيت نامه شمااينقدرطول مي كشد؟با قيافه اي متعجب جواب داد .

وصيت ؟ ...

من دارم صورت اسامي كساني رامينويسم كه آنهاراگازبگيرم وهاركنم ؟

/ 151