توطئه ـ انگلسيها - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توطئه ـ انگلسيها

زمان شاهان قاجاربود،حكومت عثماني ،بزرگترين حكومت اسلامي درجهان بشمارمي آمد،كه پايتخت اين حكومت ،اسلامبول تركيه بود .

دركنارسفارت حكومت عثماني درتهران ،مسجدكوچكي وجودداشت ،گوياهم اكنون نيزآن مسجددركنارسفارت تركيه هست .

امام جماعت آن مسجديايكي ازنماز خوانهاي آن مسجدمي گفت روضه خواني راديدم ،هرروزصبح به مسجدمي آيدوروضه حضرت زهراع رامي خواند،بخصوص به خليفه دوم ،ناسزامي گويد .

روزي به اوگفتم توچه داعي داري كه هرروزهمين روضه رابخواني وهمان ناسزاگوئي تكراركني با توجه به اينكه افرادسفارت ،وتبعه آن سفارت ،به آن مسجدبراي نمازمي آمدند مگرروضه ديگرنمي داني ؟!اودرپاسخ گفت روضه ديگرميدانم ،ولي من يكنفرباني دارم روزي پنج ريال بپول آن زمان به من بدهدومي گويدهمين روضه رابااين كيفيت بخوان ،وخصوصيات باني ومحل اوراگفت:من پي گيري كردم ،ديدم باني ،يك نفركاسب است ومغازه دارد،جريان رابه اوگفتم ،اوگفت شخصي روزي دوتومان به من مي دهد،تادرمسحد،چنين روضه اي خوانده شود،پنج ريال آن رابه آن روضه خوان مي دهم ،وپانزده ريال آن راخودم برمي دارم .

بازمن جريان راپي گيري نمودم ،سرانجام معلوم شدكه ازطرف سفارت انگلستان روزي ‚تومان براي اين روضه خواني مخصوص براي ايجاداختلاف بين شيعه وسني وسپس ايران وحكومت عثماني داده مي شود،كه پس ازطي مراحل ،ودست بدست گشتن ،پنج ريال براي آن روضه خوان بيچاره ميماند

/ 151