بچه کودن - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بچه کودن

شخصي تعريف پسرش رامي كردومي گفت پسري دارم خيلي بافهم وباهوش است اگربماندخيلي ترقي مي كندگفتندمگرچطوراست گفت الحال دوازده سال ازسنش مي گذرد .

هروقت مي خواهدمراصدابزندمامامي گويد وهروقت مادرش راصداميزندبابامي گويدوالحال پنجاسال درس خوانده است ع عوض هوالفتاح العلم ابوالفتاح الحليم مي گويد

/ 151