پادشاه سگباز - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پادشاه سگباز

يكي ازپادشاهان قديم چين به سگبازي معروف بود .

دردوران سلطنت اوسگ همه جاي كشوررااشغال كرده بودوكسي جرات نداشت به اين حيوان نگاه چپ بكند .

سگهانه تنهادردوران حيات ،عزيزدردانه بودندودرنازونعمت مي زيستند، بلكه پس ازمرگ نيزجسدآنهارادرگورستان مخصوصي كه برفرازتپه بلندي قرار داشت بااحترام به خاك مي سپردند .

قضارايكي ازسگان سوگلي درباردرگذشت .

شاه يكي ازدرباريان راامرفرمودكه شخصاسگ فقيدرابردوش كشيده به بالاي تپه برساندومراسم تدفين آن راانجام دهد .

درميان راه ،درباري فلكزده بادوستي مصادف شد .

نالان وعرقريزان زبان به شكوه گشود،دوستش اوراگفت:بروشكركن اعليحضرت الاغ بارنيستند،وگرنه الان توبه جاي سگ مي بايستي الاغ ي رابردوش بكشي !

/ 151