امام -علي -در-جنگ - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امام -علي -در-جنگ

معروف است كه جنگ صفين ،عمروعاص دومين نفرازحكومت معاويه كه حيله گري ناپاك بودبه ميدان جنگ آمد،امام علي ع به اوحمله كرد،اوخودراسخت درتنگناديدوپابه فرارگذاشت ،ولي مشاهده كردكه علي ع مثل برق توفنده به سوي اومي آيد،خودرا به زمين انداخت ،ويك پاي خودرابلندكردوعورتش كشف شد،علي ع ازاورو برگرداندواوبااين حيله فراركرد .

مدتهاازجنگ صفين گذشت ،روزي عمروعاص نزدمعاويه آمد،معاويه تااوراديد،خنديد،عمروعاص گفت چراميخندي ؟ معاويه گفت به يادشمشيرپسرابوطالب افتادم كه دربالاي سرتوقرارگرفته بود، توباحيله آنچناني ،ازدست اوگريخي .

عمروعاص گفت اي معاويه آيامرا سرزنش ومسخره ميكني ؟بلكه عجيبترازاين روزي بودكه علي ع تورابه مبارزه طلبيد،تورنگ باختي ،وتعادل خودراازدست دادي ،حنجره ات بادكرد، سوگندبه خدااگربه ميدان علي ع ميرفتي گوشهايت ازشدت دردميسوخت ،و فرزندانت يتيم ميشدندوسلطنتت فروميپاشيدسپس اشعاري خواند .

معاويه گفت آرام باش وادامه نده .

عمروعاص گفت خودت باعث شدي كه من اين مطالب را بگويم .

/الغديرج 2ص 162 .

/ 151