مرگ -وليدبن عقبه - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرگ -وليدبن عقبه

وليد بن عقبه تاآخرعمرباعلي ع دشمني كردوبه آنحضرت ناسزاميگفت تاآنجاكه او دربسترمرگ به امام حسن گفت درپيشگاه خداازآنچه دررابطه باهمه مردم بر گردنم هست توبه ميكنم جزدرموردپدرتوعلي كه توبه نميكنم .

امام حسن عليه السلام درموردي به اوفرمودتوراازاينكه به علي ع ناسزاميگوئي سرزنش نميكنم چراكه آنحضرت تورابه خاطرشرابخواري هشتادتازيانه زدوپدرت رابه فرمان پيامبرص درجنگ بدركشت وخداونددرآيات متعددعلي ع رامومن وتورافاسق خواند .

همان مدرك ص 689يكي ازآياتي كه وليدرافاسق خواندوشان نزول آن آيه درموردوليدميباشدآيه 6سوره حجرات است .

/ 151