كشته لجاجت - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كشته لجاجت

رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله درسال آخرعمرشريفش هنگام برگشتتن ازحجه الوداع به دنبال دستوراكيدخداوندعالم درمحلي بنام غديرخم دريااجتماع باشكوهي صريحاعلي عليه السلام راباجمله "كنت مولاه فعلي مولاه "هركس من سرورومولاي اوميباشم علي مولاي اواست به جانشيني خودورهبري مسلمانان براي بعداوخويش منصوب فرمودوازمردم براي اوبيعت وپيمان وفاداري گرفت .

1"ياايهاالرسول بلغ ...

مائده /62اي پيامبرخلافت علي عليه السلام راكه به توامرشده ،ابلاغكن بمردم واگرابلاغنكني ،رسالت خودراانجام نداده اي .

"نعمان بن تحرث "كه مردي لجوج وخودخواه بودوايمان درستي نداشت نزدپيغمبرصلي الله عليه وآله وسلم آمده عرض كرد:"به مادستوردادي به يكتائي خداورسالت توگواهي بدهيم ومارابه جهاد ،حج ،روزه ،نماز،زكات امركردي همه راپذيرفتيم ،حال به اينهاقناعت نكردي واين جوان رابجاي خودرقراردادي وگفتي هركس من ؟هبراوبودم اين علي عليه السلام رهبراواست ،آيااينكارازطرف خودت بوديادستورخدااست "؟رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله فرمود:به آن خدائي كه جزااوخدائي نيست اين كارراازطرف خداوبه دستورمؤكداوانجام دادم " .

دعاي مستجاب ؟نعمان كه ازاين جريان وشنيدن سخنان رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله سخت خشمگين شده بوددراثرلجاجت وعنادي كه نمي توانست ولايت علي عليه السلام راتحمل كنده درحالي كه پشت كرده مي رفت .

گفت :"خدااگررهبري علي عليه السلام حق است ازآسمان سنگ برسرما بريز"درهمان حال خداوندسنگي برسراوكوبيدكه اوراكشت ،دراين وقت آيه :" سئل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ...

"نازل شد .

يعني : سائلي عذابي راازخداونددرخواست كردكه واقع شده براي كافران منع كننده اي ازعذاب نيست .

/1سوره معارج ،آيه 1تا23تفسيرمجمع البيان ،جلد9،10 صفحه 352

/ 151