مرد ساده لوح - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرد ساده لوح

مردي واردخانه شد،ازقضانوك پايش رابلبه غربالي گذاشت كه زنش درصحن حياطانداخته بود،غربال بلندشده و لبه طرف مقابل ،باكمال قوت بساق پاي اوخوردوبشدت دردآمد .

مردمتغيرشده ازشدت ناراحتي وتغير،غربال راگرفته وآن رابطرف ديوارپرتاب كرد،غربال بديوارخوردوازآنجاكمانه كردوبجانب اوروي آوردوبه پيشاني اوبرخورد، بطوري كه خون ازآن جاري گشت .

مردزخمي دراين وقت روي بجانب زن خودكرده گفت:زنكه بي مصرف ،همين طورنشسته اي وتماشامي كني كه آخرش اين غربيله شوهرت رابكشد!

/ 151