حساب اشتران - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حساب اشتران

ازازهرجمازشتربان كه درعرب به حماقت مشهوراست منقول است كه روزي ده شترپيش كرده بودوبه جايي مي رفت .

چون چندفرسنگي پياده رفت سواربرشتري شدوباقي شترهابشمرد،ديدنه شتراست .

گفت:من ده شترداشتم ،يكي ديگركجارفت ؟ازشترپياده شدودربيابان به جستجوپرداخت وچون از شترنشان نيافت ،افسرده دل بازگشت وبارديگرشروع به شمردن شتران كرد .

اين باره ده شتربود .

خوشدل شدوبه راه ادامه داد .

بعدازدوسه فرسنگ بازبر شتري سوارشدوشتران راشمرد،نه شترديد .

بازپياده شدوبه جستجوي پرداخت..

واين عمل چندين بارتكرارشد،زيراوقتي سوارمي شد،مركوب راحساب نمي كرد، لاجرم شتران نه نفرمي شدندوچون پياده مي شدومي شمردده نفر .

سرانجام گفت: پياده بروم وشتران من ده باشندبهترازآن است كه سواره روم وشترانم نه باشند .

/ 151