بزرگواري شيخ انصاري - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بزرگواري شيخ انصاري

ونيزدرضمن شرح مسافرت حجازگويد"روزي بااستاداعظم شيخ انصاري درحجراسماعيل نشسته بودم .

ديديم يكي ازخدمه كه ازخوجه هاي سياه بودنزديك ماشدوروبروي ماوپشت بخانه كعبه نشست بنحريكه استادازاونحونشستن بسيار درخشم شدليكن منع اوممكن نبود .

اوباعتاب بشيخ گفت انم العجم بالتمام كفار وكلاب وخنازيربل انجس دراين موقع استاددست درجيب نمودوربع ريال باوداد سپس آن سياه روي رافقطبطرف بيت گردانيدوگفت ورب هذاالبيت العجم كلهم اخياروابراروطيبون بعدبرخاست وروانه شد .

استادفرموداگرميدانستم باربع ريالي اين همه مدح عجم مينمايددراول باوميدادم كه ماراسگ وخوك وكافر نگويد .

/ 151