ترجمه تفسیر المیزان جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 1

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدمه، ص 24

نه در مصداق و تفاوت مصداق موجب تبدل مفهوم نخواهد بود.

9- مرحوم علامه قدس سره تنزل قرآن كريم را بطور تجلّى مى‏دانستند نه تجافى، لذا معارف طولى آن را مورد نظر داشته و هر يك از آنها را در رتبه خاص خويش قرار مى‏دادند و هيچكدام از آنها را مانع حمل بر ظاهر و حجيّت و اعتبار آن نمى‏ديدند و اصالت را در هنگام تفسير به ظاهر مى‏دادند و هرگز در مقام تفسير مفهومى آيه اصل را باطن نمى‏دانستند كه فقط بر آن حمل گردد بلكه از راه حفظ و حجيّت ظاهر آن به باطن راه يافته و از آن باطن به باطن ديگر سلوك مى‏كردند كه روايات معصومين عليهم السلام نيز اين چنين است «1».

10- مرحوم علامه قدس سره معارف دينى را جزء ما وراى طبيعت مى‏دانستند نه طبيعت لذا آنها را منزّه از احكام ماده و حركت دانسته و افزونى و كاهش مادّى را در حريم آنها روا نمى‏ديدند و دين را سنّت اجتماعى قابل تطوّر و تحوّل و در نتيجه مستعد فرسودگى و كهنگى ندانسته و اين طرز تفكر را به شدّت مردود مى‏دانستند «2» لذا همه ظواهر دينى را كه راجع به اصل اعجاز يا انواع گوناگون آن بود محترم مى‏شمردند و از آنها حمايت مى‏نمودند و طرز تفكر وهابيّت را كه خود نوعى مادّيت است در كسوت مذهب، باطل دانسته و همواره آن را مخالف عقل و وحى مى‏شمردند چه اينكه روش تفسيرى مبتنى بر اصالت حسّ و تجربه و نيز روش تفسيرى مبتنى بر اصالت عمل را باطل دانسته «3» و معيار درستى انديشه را عقل قرار مى‏دادند «4» نه حسّ و تجربه و نه عمل.

11- آشنايى كامل مرحوم علامه با قرآن كريم نه تنها موجب شد كه آيات و كلمات قرآن مجيد را با ارجاع به يكديگر حل كنند بلكه در تفسير حروف مقطّعه نيز همين سيره حسنه را اعمال مى‏نمودند زيرا به كمك بررسى سوره‏هايى كه داراى حروف مقطعه بسيط هستند مانند: «الم» و «ص» و بررسى سوره‏اى كه داراى حروف مقطعه مركب مى‏باشد مانند: «المص» پى مى‏بردند كه حرف مقطع رمزى است به محتواى سوره و اشاره سرّى به مضمون آن دارد و حتّى انس فراوان مرحوم استاد به قرآن كريم موجب شد كه با

(1) بحار ط بيروت ج 89 ص 95- 94.

(2) الميزان ج 5 ص 211 و ج 1 ص 61- 60.

(3) الميزان ج 1 ص 5.

(4) الميزان ج 1 ص 4.

/ 693