ترجمه تفسیر المیزان جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 1

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صفحه 159

خوبى بتو مى‏رسد از خداست، و آنچه مصيبت و بدى مى‏رسد از خود تو است، و اين بدان جهت است كه من بخوبيها سزاوارتر از توام، و تو به بدى‏ها سزاوارتر از منى، باز اين بدان جهت است كه من از آنچه مى‏كنم باز خواست نمى‏شوم، و انسانها باز خواست مى‏شوند، اى بزنطى با اين بيان همه حرفها را برايت گفتم، هر چه بخواهى مى‏توانى از آن استفاده كنى، (تا آخر حديث). «1»

اين حديث و يا قريب بان، از طرق عامه و خاصه روايت شده، پس از اين حديث هم استفاده كرديم: كه از ميان افعال آنچه معصيت است، تنها بدان جهت كه معصيت است بخدا نسبت داده نميشود، و نيز اين را هم فهميديم: كه چرا در روايت قبلى فرمود: اگر خدا خالق گناه و بديها بود، از آن بيزارى نمى‏جست، و اگر بيزارى جسته، تنها از شرك و زشتى‏هاى آنان بيزارى جسته، (تا آخر حديث).

و در كتاب توحيد از امام ابى جعفر و امام ابى عبد اللَّه (ع)، روايت آمده كه فرمودند: خداى عز و جل نسبت بخلق خود مهربان‏تر از آنست كه بر گناه مجبورشان كند، و آن گاه به جرم همان گناه جبرى، عذابشان كند، و خدا قدرتمندتر از آنست كه اراده چيزى بكند، و آن چيز موجود نشود، راوى مى‏گويد: از آن دو بزرگوار پرسيدند: آيا بين جبر و قدر شق سومى هست؟

فرمودند: بله، شق سومى كه وسيع‏تر از ميانه آسمان و زمين است. «2»

باز در كتاب توحيد از محمد بن عجلان روايت شده، كه گفت: بامام صادق (ع) عرضه داشتم: آيا خداوند امور بندگان را بخودشان واگذار كرده؟ فرمود: خدا گرامى‏تر از آنست كه امور را بايشان واگذار نمايد، پرسيدم: پس مى‏فرمايى بندگان را بر آنچه ميكنند مجبور كرده؟

فرمود: خدا عادل‏تر از آنست كه بنده‏اى را بر عملى مجبور كند، و آن گاه بخاطر همان عمل عذاب كند. «3»

و نيز در كتاب نام برده از مهزم روايت آورده، كه گفت: امام صادق (ع) بمن فرمود:

بمن بگو ببينم دوستان ما كه تو آنان را در وطن گذاشتى و آمدى، در چه مسائلى اختلاف داشتند:

عرضه داشتم: در مسئله جبر و تفويض، فرمود: پس همين مسئله را از من بپرس، من عرضه داشتم:

آيا خداى تعالى بندگان را مجبور بر گناهان كرده؟ فرمود: خدا بر بندگان خود قاهرتر از اين است، عرضه داشتم: پس امور را بانها تفويض كرده؟ فرمود: خدا بر بندگان خود قادرتر از اين است پرسيدم: خوب، وقتى نه مجبورشان كرده؟ و نه واگذار بايشان نموده، پس چه كرده؟ خدا تو را اصلاح كند؟ (در اينجا راوى ميگويد:) امام دو بار يا سه بار دست خود را پشت و رو كرد، و سپس‏

1- قرب الاسناد ص 155 س 13

2- توحيد صدوق ص 360 ح 3

3- توحيد صدوق ص 361 ح 6

/ 693